Als jE ’s morgEns dE tuindEurEn opEnzEt, hoor jE hEt mEtEEn: VogElrijk

In Fûgelryk worden 23 nieuwbouwwoningen gerealiseerd. Woningen met een opvallend origineel en toch eigenlijk ook tijdloos ontwerp. Verdeeld over vier overzichtelijke blokken: in totaal 8 hoekwoningen en 15 tussenwoningen.

informatie

(strEEf) planning

HEDEN

WEBSITE LIVE
Aanmelden mogelijk

17 april 2021

START VERKOOP
Inschrijven mogelijk

VOORJAAR 2021

SLUITING INSCHRIJVING
Toewijzing + afspraak makelaar

VOORJAAR 2021

VERKOOP WONINGEN
Contract tekenen

NAJAAR 2021

START BOUW

Dit projEct wordt ontwikkEld door ZwanEnburg projEctEn